برنامه دریای سخن یک پروژه ادبی بزرگ است که از ابتدای انتشار آن تا کنون به صورت رایگان و متن باز در اختیار شما بزرگواران قرار گرفته است. با حمایت‌های مالی خود ما را در توسعۀ پروژه دریای سخن یاری کنید.

واریز به حساب:

شماره شبا:

IR19 0120 0200 0000 5006 1815 61

شماره کارت:

6104-3379-5124-7251

بانک ملت به نام جواد احتشامی

حمایت از طریق رمز ارزها:

آدرس کیف پول:

0xD6735B2457c3c1E25122220Cf3067C614Cf18Bc4

نکته: آدرس این کیف پول بر روی شبکه‌های Ethereum, Binance Smart Chain, Ethereum Classic, Polygon (Matic) در دسترس می‌باشد؛ در نتیجه می‌توانید ارزهای مورد پشتیبانی این شبکه‌ها را به این آدرس ارسال کنید.