دریای سخن – نگارش 1.4

نسخه 1.6 نرم‌افزار دریای سخن با جزییاتی که در ادامه این مطلب آمده است منتشر شد: از آنجایی که تغییر زبان دریای سخن در اندرویدهای نگارش 8 به پایین با…

ادامه خواندندریای سخن – نگارش 1.4

دریای سخن – نگارش 1.3

دریای سخن - نگارش 1.3 با تغییراتی مانند امکان تبدیل شعر به عکس و اشتراک‌گذاری آن، حل مشکل عدم نمایش لیست مجموعه‌ها در بخش دریافت مجموعه‌ها در اندروید 9 و ... منشتر شد

ادامه خواندندریای سخن – نگارش 1.3

انتشار نرم‌افزار دریای سخن

‏‏نرم‌افزار دریای سخن کتابخانه‌ای بزرگ و ارزشمند از اشعار و سخنان شاعران گرانقدر ادب فارسی است که به حضور دوستداران شعر و ادب تقدیم می‌داریم...

ادامه خواندنانتشار نرم‌افزار دریای سخن