دریای سخن – نگارش 2.5.0

در نگارش 2.5.0 دریای سخن با ویژگی‌های جدید زیر منتشر شد: امکان دریافت خوانش‌های اشعار یک شاعر خاصامکان دریافت خوانش‌های مجموعه اشعار دلخواهقابلیت پخش خوانش‌ها قبل از دریافتقابلیت انتخاب چندین…

ادامه خواندن دریای سخن – نگارش 2.5.0

دریای سخن – نگارش 1.9

نگارش 1.9 نرم افزار دریای سخن با جزییاتی که در ادامه این مطلب آمده است منتشر شد: قابلیت جستجو در لیست دریافت مجموعه‌های آنلاینامکان دانلود مجموعه اشعار آنلاین به صورت…

ادامه خواندن دریای سخن – نگارش 1.9

دریای سخن – نگارش 1.4

نسخه 1.6 نرم‌افزار دریای سخن با جزییاتی که در ادامه این مطلب آمده است منتشر شد: از آنجایی که تغییر زبان دریای سخن در اندرویدهای نگارش 8 به پایین با…

ادامه خواندن دریای سخن – نگارش 1.4