دریای سخن – نگارش 1.9.5

نگارش 1.9.5 نرم افزار دریای سخن با جزییاتی که در ادامه این مطلب آمده است منتشر شد: حل مشکل نمایش مصراع دوم بیت‌های ترجیع و ترکیب در قالبهای ترجیع‌بند و…

ادامه خواندن دریای سخن – نگارش 1.9.5

دریای سخن – نگارش 1.4

نسخه 1.6 نرم‌افزار دریای سخن با جزییاتی که در ادامه این مطلب آمده است منتشر شد: از آنجایی که تغییر زبان دریای سخن در اندرویدهای نگارش 8 به پایین با…

ادامه خواندن دریای سخن – نگارش 1.4

انتشار نرم‌افزار دریای سخن

‏‏نرم‌افزار دریای سخن کتابخانه‌ای بزرگ و ارزشمند از اشعار و سخنان شاعران گرانقدر ادب فارسی است که به حضور دوستداران شعر و ادب تقدیم می‌داریم...

ادامه خواندن انتشار نرم‌افزار دریای سخن